Loyalty Klub

Velmark Auto Market

Loyalty Klub Velmark

Loyalty Klub Velmark kartica korisniku obezbeđuje pravo na brojne povoljnosti kao što su popusti koji se mogu iskoristiti za specijalne akcije samo za korisnike Loyalty Kluba u Velmark Auto Market prodajnom objektu, obaveštenja o novim proizvodima, specijanim ponudama. Uslov za dobijanje “Loyalty Klub Velmark” kartice je da se ostvari kupovina u minimalnom iznosu od 5.000 Rsd, kao i da se ispuni PRISTUPNICA tačnim podacima.

Koje pogodnosti dobijate kao korisnik “Loyalty Klub Velmark” kartice?

 Organizacija specijalnih akcija samo za korisnike Loyalty Klub Velmark kartice. Velmark Auto Market će svakog meseca izdvojiti iz svoje ponude određeni broj artikala na koje će odobriti popust u iznosu od 5 do 20% članovima Loyalty Kluba Velmark.

 Obaveštenja o novim proizvodima, specijanim ponudama i akcijama. Uvek ćete prvi saznati za nove proizvode ili nastupajuće akcije i sniženja.

Loyalty Klub Velmark

Uslov za dobijanje “Loyalty Klub Velmark” kartice je da se ostvari kupovina u minimalnom iznosu od 5.000 Rsd, kao i da se ispuni PRISTUPNICA tačnim podacima. Korisnik kartice može da postane svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji. Potpisivanjem pristupnice osoba postaje korisnik “Loyalty Klub Velmark” kartice i tako postaje saglasan sa svim uslovima i pristaje da prima promotivne i informativne materijale putem elektronske pošte.

Velmark Auto Market izdaje “Loyalty Klub Velmark” kartice koje ostaju u njegovom vlasništvu. Velmark Auto Market zadržava isključivo pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja, kao i da promeni uslove korišćenja članske kartice ili visinu popusta, kao i da u potpunosti ukine elemente „Loyalty Card“ programa.
O promenama će blagovremeno obavestiti članove kluba vernih potrošača i ostale kupce. Kartica je personalizovana pa samim tim nije prenosiva na druga lica i može je koristiti isključivo njen korisnik.

U slučaju gubitka ili krađe “Loyalty Klub Velmark” kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na broj telefona: 011/3976-403. Korisniku će se dodeliti nova personalizovana kartica u predviđenom roku.

Velmark Auto Market kao izdavalac “Loyalty Klub Velmark” kartica se obavezuje, da će sve lične podatke o svojim kupcima (KORISNICIMA KARTICA) čuvati u skladu sa Zakonom o  zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br.97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012), kao i da ih neće ustupati bilo kome ko nije partner u programu o “Loyalty Klub Velmark”.
“Loyalty Klub Velmark” program i opšta pravila korišćenja stupaju na snagu 01.01.2017.

Back to top