Tag: Međunarodna dokumenta

Posts related to Međunarodna dokumenta

Međunarodna vozačka dozvola

Kako izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu
Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola se izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima iz 1968. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.

    Back to top